Jarní tvoření

Díky všem účastníkům Jarního tvoření i výroby Šperků 2. 4. 2. 2016, potěšil nás váš velký zájem. Malou ukázku průběhu z obou dílen pro děti i dospělé s mládeží si můžete prohlédnout na fotografiích od foto-reportérek, které se účastní kroužku Více než mačkat spoušť.