Muzikantíci

Hudební kroužek pro děti


pro děti od 5 do 7 let

čtvrtek 15:30 - 16:00

první setkání 12. 9. 2024


Kroužek má rozvíjet hudebnost a prohlubovat lásku k hudbě u předškolních dětí. Budeme zpívat, také hrát na jednoduché hudební nástroje a společně poslouchat hudbu. Plánujeme zpívat mimo jiné písně vztahující se k jednotlivým událostem roku (Vánoce a Velikonoce). Čekají nás 2–3 vystoupení pro rodiče a přátele. Máme se na co těšit!


Kroužek vede:

Pavel Pernica vystudoval hru na varhany na Pražské konzervatoři a dokončuje magisterské studium na Pedagogické Fakultě UK, obor hudební výchova – sbormistrovství. Učil na několika Pražských ZUŠ, v současnosti učí již 13. rokem hudební výchovu na ZŠ a gymnáziu Heřmánek Praha. Kromě hry na klávesové nástroje a příležitostného dirigování také skládá písně i vážnější hudbu.

Cena:

900 Kč za pololetíZávazná přihláška: