Nejčastější otázky a odpovědi


Jak se dozvím, že je dítě přijato do kroužku? 

Po odeslání přihlášky vás budeme kontaktovat nejpozději do 3 dnů od odeslání přihlašovacího formuláře.

Jak a kdy mohu kroužek zaplatit?

Po potvrzení přihlášky vám pošleme potvrzení o přijetí. Vaši přihlášku budeme brát jako závaznou. Poté vám pošleme platební informace.

Neobdrží sourozenec nějakou slevu?

Ano, obdrží slevu 10%, ale je nutné odeslat přihlášku v jeden den a do poznámky uvést „sourozenec“.

Je potřeba dítě omluvit, když nemůže na kroužek přijít? 

Bylo by to vhodné, ideálně formou emailu nebo SMS přímo vedoucímu kroužku.

Musí se striktně dodržet věk dítěte?

Více než o věk jde o zralost dítěte. Například 7 leté dítě může navštěvovat jak Muzikantíky tak Muzikanty. O konečném zařazení rozhodne lektor kroužků po několika úvodních hodinách a po domluvě s rodiči.

Budu vědět, že mé dítě řádně navštěvuje kroužek?

Ano, každý lektor jednotlivého kroužku si povede evidenci.

Musí moje dítě umět na něco hrát nebo zpívat, aby mohlo chodit do Muzikantů nebo Muzikantíků?

Nemusí. Budeme hrát na nástroje, které zvládne úplně každý.

Co když dítě v průběhu roku kroužek přestane bavit?

Rozhodně nechceme nikoho trápit, ale držíme se zásady, že když se dítě pro něco rozhodne, mělo by to také dokončit.