Muzikanti

Hudební kroužek pro děti


od 7 do 12 let

čtvrtek 16:15-17:00

(první setkání 12. 9. 2024)


Kroužek má rozvíjet hudebnost a prohlubovat lásku k hudbě u mladších školáků. Budeme hodně zpívat, také hrát na jednoduché hudební nástroje a společně poslouchat hudbu. Plánujeme zpívat mimo jiné písně vztahující se k jednotlivým událostem roku (dušičky, Vánoce, Velikonoce a další). Čekají nás 2–3 vystoupení pro rodiče a přátele. Máme se na co těšit!


Pavel Pernica

Kroužek vede:

Pavel Pernica vystudoval hru na varhany na Pražské konzervatoři a dokončuje magisterské studium na Pedagogické Fakultě UK, obor hudební výchova – sbormistrovství. Učil na několika Pražských ZUŠ, v současnosti učí již 13. rokem hudební výchovu na ZŠ a gymnáziu Heřmánek Praha. Kromě hry na klávesové nástroje a příležitostného dirigování také skládá písně i vážnější hudbu.Závazná přihláška: