Zrušeno: Povídálek

Kroužek byl zrušen.

Kroužek je určený dětem s  poruchou výslovnosti. Pomocí her a dalších zábavných aktivit budeme společně rozvíjet všechny oblasti, které souvisejí se správným vývojem dětské řeči. Zaměříme se například na výslovnost, pohybové schopnosti, sluchové rozlišování a rozvoj zrakového vnímání.
Maximální počet dětí v kroužku je pět.

Datum zahájení:  4. 2. 2015
Konec kroužku:    29. 5. 2015

Volná místa