Just start to speak 9-11

rozumět a mluvit v angličtině


pro děti 9-11 let

úterý 16:00–16:45


Cílem kroužku je pomoci studentům plynně a bez zábran komunikovat anglicky, důraz klademe na mluvní pohotovost – schopnost poradit si v různých životních situacích při využití vlastní slovní zásoby. Témata k rozhovorům si převážně vybírají sami studenti. Pomůžeme i v zábavném samostudiu, které jim umožní rychlejší postup ve zvládnutí jazyka.

Na kroužek bohužel není možné se přihlásit.


Jakub Říha

Kroužek vede:

Jakub Říha studuje vyšší odbornou školu publicistiky. Od roku 2010 jezdí na anglické tábory jako vedoucí, kde tlumočí z českého jazyka do anglického jazyka a obráceně. Zároveň pro účastníky (převážně mládež) připravuje program. Podílí se na celkové organizaci i technickém zajištění těchto táborů. Je zvyklý pracovat v kolektivu rodilých mluvčích z USA.

 

Cena:

Za 1.pololetí: 960 Kč (max. 6 dětí ve skupině)
Za 2. pololetí: 960 Kč (max. 6 dětí ve skupině)Závazná přihláška:

Omlouváme se, přihlašování není otevřeno.