Tajemství paláců a kostelů

co nevíte o památkách


pro děti od 10 do 14 let

čtvrtek 15:00–16:00


Cílem kroužku je vzbudit zájem o historické stavební památky, naučit děti rozlišovat stavební slohy a při návštěvě památky poznat fáze jejího vzniku.
Setkání budou probíhat v  učebně, lektor bude vysvětlovat, kreslit a promítat snímky zajímavých domácích i cizích staveb. Děti se zároveň naučí základy technické kresby (je to zábavné a  nevyžaduje to zvláštní výtvarné nadání). Některá setkání proběhnou v terénu ve vybraných pražských památkách (rotunda sv. Kříže, románské domy na Starém Městě, bazilika na Proseku, katedrála sv. Víta aj. – změna vyhrazena).
Probírané tematické okruhy: poznávání stavebních slohů, charakteristické rysy románských a gotických památek, tvarosloví a konstrukce historických staveb, přestavby a stavební vývoj památky.
Maximální počet dětí je dvanáct.

Omlouvám se, kroužek není otevřen.


Tomáš Dittrich

Kroužek vede:

Ing. arch. Tomáš Dittrich vystudoval Fakultu architektury ČVUT. V letech 1982–1990 byl zaměstnán v Ústavu pro rekonstrukce památkových měst a objektů, kde prováděl stavebně-historické průzkumy. Dnes pracuje v neziskovém sektoru. Jako externí lektor vede na FA ČVUT cvičení z dějin architektury středověku. Publikuje v odborném tisku a účastní se konferencí o stavebních dějinách.

Seznam pomůcek:

Skicák formátu A3, obyčejná tužka měkká
(ne mikrotužka).

Cena:

Za 1. pololetí: 720 Kč
Za 2. pololetí: 720 KčZávazná přihláška:

Přihlašování momentálně není možné.